ΚΑΛΑΘΙ
(άδειο)

Μεταλλικά

ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143343

260,00 € 130,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού:: 160 x 210cm. Για στρώμα 150 ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143344

260,00 € 130,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού : 160 x 210cm. Για στρώμα ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143345

260,00 € 130,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 160 x 210cm. Για στρώμα 150 ...

Μεταλλικό κρεβάτι
ARD-164906

260,00 € 130,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 Χ 210 για ...

Μεταλλικό κρεβάτι
ARD-164907

260,00 € 130,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 Χ 210 για ...

Μεταλλικό κρεβάτι
ARD-164908

260,00 € 130,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 Χ 210 για ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143347

280,00 € 140,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού : 150 x 210cm. Για στρώμα ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143376

280,00 € 140,00 €
Διαστάσεις: 150 x 210cm. Για στρώμα 140 x ...

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ
ARD-164910

280,00 € 140,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 Χ 210 για ...

Μεταλλικό κρεβάτι
ARD-164911

280,00 € 140,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 Χ 210 για ...

Μεταλλικό κρεβάτι
ARD-164912

280,00 € 140,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 Χ 210 για ...

Μεταλλικό κρεβάτι
ARD-164913

280,00 € 140,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 Χ 210 για ...

Μεταλλικό κρεβάτι
ARD-164914

280,00 € 140,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 Χ 210 για ...

Μεταλλικό κρεβάτι
ARD-164915

280,00 € 140,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 Χ 210 για ...

Μεταλλικό κρεβάτι
ARD-164916

280,00 € 140,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 Χ 210 για ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-165422

280,00 € 140,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 Χ 210 για στρώμα ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143436

300,00 € 150,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 150 x 210cm. Για στρώμα 140 ...

Μεταλλικό κρεβάτι
ARD-164909

300,00 € 150,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 Χ 210 για ...

Μεταλλικό κρεβάτι
ARD-164917

300,00 € 150,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 Χ 210 για ...

Μεταλλικό κρεβάτι
ARD-164918

300,00 € 150,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 Χ 210 για ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-165427

300,00 € 150,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 100 Χ 210 για στρώμα ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143377

310,00 € 155,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 160 x 210cm. Για στρώμα 150 ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143383

310,00 € 155,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 160 x 210cm. Για στρώμα 150 ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143384

310,00 € 155,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 x 210cm. Για στρώμα 160 ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143385

310,00 € 155,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 x 210cm. Για στρώμα 160 ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143386

310,00 € 155,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 x 210cm. Για στρώμα 160 ...

Μεταλλικό κρεβάτι
ARD-164919

310,00 € 155,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 Χ 210 για ...

Μεταλλικό κρεβάτι
ARD-164920

310,00 € 155,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 Χ 210 για ...

Μεταλλικό κρεβάτι
ARD-164921

310,00 € 155,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 Χ 210 για ...

Μεταλλικό κρεβάτι
ARD-164922

310,00 € 155,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 Χ 210 για ...

Μεταλλικό κρεβάτι
ARD-164923

310,00 € 155,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 Χ 210 για ...

Μεταλλικό κρεβάτι
ARD-164924

310,00 € 155,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 Χ 210 για ...

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ
ARD-164925

320,00 € 160,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 Χ 210 για ...

Μεταλλικό κρεβάτι
ARD-164926

320,00 € 160,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 Χ 210 για ...

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ
ARD-164927

320,00 € 160,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 Χ 210 για ...

Μεταλλικό κρεβάτι
ARD-164928

320,00 € 160,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 Χ 210 για ...

Μεταλλικό κρεβάτι
ARD-164929

320,00 € 160,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 Χ 210 για ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143478

330,00 € 165,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 150 x 210cm. Για στρώμα 140 ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-164930

330,00 € 165,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 Χ 210 για ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143387

340,00 € 170,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 x 210cm. Για στρώμα 160 ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143393

340,00 € 170,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 x 210cm. Για στρώμα 160 ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143437

340,00 € 170,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 150 x 210cm. Για στρώμα 140 ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143444

340,00 € 170,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 160 x 210cm. Για στρώμα 150 ...

Μεταλλικό κρεβάτι
ARD-164931

350,00 € 175,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 Χ 210 για ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-165294

350,00 € 175,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 120 Χ 210 για στρώμα ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-165430

310,00 € 175,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 100 Χ 210 για στρώμα ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143438

360,00 € 180,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 150 x 210cm. Για στρώμα 140 ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143452

360,00 € 180,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 x 210cm. Για στρώμα 160 ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143479

360,00 € 180,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 160 x 210cm. Για στρώμα 150 ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143483

360,00 € 180,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 150 x 210cm. Για στρώμα 140 ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143375

380,00 € 190,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 150 x 210cm. Για στρώμα 140 ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143445

380,00 € 190,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 160 x 210cm. Για στρώμα 150 ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143480

380,00 € 190,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 x 210cm. Για στρώμα 160 ...

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ
ARD-164932

390,00 € 195,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 Χ 210 για ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143439

400,00 € 200,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 150 x 210cm. Για στρώμα 140 ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143440

400,00 € 200,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 150 x 210cm. Για στρώμα 140 ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143446

400,00 € 200,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 160 x 210cm. Για στρώμα 150 ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143453

400,00 € 200,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 x 210cm. Για στρώμα 160 ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143484

400,00 € 200,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 160 x 210cm. Για στρώμα 150 ...

Μεταλλικό κρεβάτι
ARD-164933

400,00 € 200,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 Χ 210 για στρώμα160Χ200 -2πλό ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-165435

400,00 € 200,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 100 Χ 210 για στρώμα ...

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ
ARD-165441

400,00 € 200,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 180 Χ 210 για ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143382

410,00 € 205,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 160 x 210cm. Για στρώμα 150 ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143454

420,00 € 210,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 x 210cm. Για στρώμα 160 ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143485

430,00 € 215,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 x 210cm. Για στρώμα 160 ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143348

440,00 € 220,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 150 x 210cm. Για στρώμα 140 ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143351

450,00 € 225,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 150 x 210cm. Για στρώμα 140 ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143447

450,00 € 225,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 160 x 210cm. Για στρώμα 150 ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143448

450,00 € 225,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 160 x 210cm. Για στρώμα 150 ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143381

480,00 € 240,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 160 x 210cm. Για στρώμα 150 ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143441

480,00 € 240,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 150 x 210cm. Για στρώμα 140 ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143442

480,00 € 240,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 150 x 210cm. Για στρώμα 140 ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143455

480,00 € 240,00 €
Διαστάσεις κρεβατιο΄ύ: 170 x 210cm. Για στρώμα 160 ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143456

480,00 € 240,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 x 210cm. Για στρώμα 160 ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143392

490,00 € 245,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 x 210cm. Για στρώμα 160 ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143449

500,00 € 250,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 160 x 210cm. Για στρώμα 150 ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143450

500,00 € 250,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 160 x 210cm. Για στρώμα 150 ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143488

500,00 € 250,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 150 x 210cm. Για στρώμα 140 ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143349

510,00 € 255,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 150 x 210cm. Για στρώμα 140 ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143388

520,00 € 260,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 x 210cm. Για στρώμα 160 ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143391

520,00 € 260,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 x 210cm. Για στρώμα 160 ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143489

520,00 € 260,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 160 x 210cm. Για στρώμα 150 ...

Μεταλλικό κρεβάτι
ARD-164934

520,00 € 260,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 Χ 210 για στρώμα160Χ200 -2πλό ...

Μεταλλικό κρεβάτι
ARD-164935

520,00 € 260,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 Χ 210 για στρώμα160Χ200 -2πλό ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143350

540,00 € 270,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 150 x 210cm. Για στρώμα 140 ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143379

540,00 € 270,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 160 x 210cm. Για στρώμα 150 ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143457

540,00 € 270,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 x 210cm. Για στρώμα 160 ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143458

540,00 € 270,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 x 210cm. Για στρώμα 160 ...

Μεταλλικό κρεβάτι
ARD-164936

540,00 € 270,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 Χ 210 για στρώμα160Χ200 -2πλό ...

Μεταλλικό κρεβάτι
ARD-164939

540,00 € 270,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 Χ 210 για στρώμα160Χ200 -2πλό ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143380

560,00 € 280,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 160 x 210cm. Για στρώμα 150 ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143490

560,00 € 280,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 x 210cm. Για στρώμα 160 ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143389

580,00 € 290,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 x 210cm. Για στρώμα 160 ...

Μεταλλικό κρεβάτι
ARD-164940

580,00 € 290,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 Χ 210 για στρώμα160Χ200 -2πλό ...

Μεταλλικό κρεβάτι
ARD-165107

580,00 € 290,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 Χ 210 για στρώμα160Χ200 -2πλό ...

Μεταλλικό κρεβάτι
ARD-164941

600,00 € 300,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 Χ 210 για ...

Μεταλλικό κρεβάτι
ARD-164942

600,00 € 300,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 Χ 210 για στρώμα160Χ200 -2πλό ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-165439

600,00 € 300,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 100 Χ 210 για στρώμα ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143390

620,00 € 310,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 x 210cm. Για στρώμα 160 ...

Μεταλλικό κρεβάτι
ARD-164943

640,00 € 320,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 Χ 210 για ...

Μεταλλικό κρεβάτι
ARD-164944

640,00 € 320,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 Χ 210 για ...

Μεταλλικό κρεβάτι
ARD-164945

640,00 € 320,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 Χ 210 για ...

Μεταλλικό κρεβάτι
ARD-164946

560,00 € 320,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 Χ 210 για στρώμα160Χ200 -2πλό ...

Μεταλλικό κρεβάτι
ARD-164947

680,00 € 340,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 Χ 210 για ...

Μεταλλικό κρεβάτι
ARD-164948

680,00 € 340,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 Χ 210 για ...

DBMET-0031
ARD-164949

700,00 € 350,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 Χ 210 για ...

Μεταλλικό κρεβάτι
ARD-164950

700,00 € 350,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 Χ 210 για ...

Μεταλλικό κρεβάτι
ARD-164951

700,00 € 350,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 Χ 210 για στρώμα160Χ200 -2πλό ...

Μεταλλικό κρεβάτι
ARD-164952

720,00 € 360,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 Χ 210 για ...

Μεταλλικό κρεβάτι
ARD-164953

780,00 € 390,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 Χ 210 για ...

DBMET-0027
ARD-164954

820,00 € 410,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 Χ 210 για ...

Μεταλλικό κρεβάτι
ARD-164955

840,00 € 420,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 Χ 210 για ...

Μεταλλικό κρεβάτι
ARD-164956

840,00 € 420,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 Χ 210 για ...

Μεταλλικό κρεβάτι
ARD-164957

900,00 € 450,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 Χ 210 για ...

Μεταλλικό κρεβάτι
ARD-164958

900,00 € 450,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 Χ 210 για ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143443

1.020,00 € 510,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 150 x 210cm. Για στρώμα 140 ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143493

1.040,00 € 520,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 150 x 210cm. Για στρώμα 140 ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143451

1.070,00 € 535,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 160 x 210cm. Για στρώμα 150 ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143495

1.130,00 € 565,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 x 210cm. Για στρώμα 160 ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143459

1.140,00 € 570,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 170 x 210cm. Για στρώμα 160 ...

Μεταλλικό Κρεβάτι
ARD-143494

1.220,00 € 610,00 €
Διαστάσεις κρεβατιού: 160 x 210cm. Για στρώμα 150 ...

copyright 2024 - arxontidis-design.gr | powered webApplications