ΚΑΛΑΘΙ
(άδειο)

Ντουλάπες Ρούχων

ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0091

300,00 € 150,00 €
Διαστάσεις: (ΜΠΥ) 45Χ48Χ187. Ντουλάπα με μια πόρτα και ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0093

340,00 € 170,00 €
Διαστάσεις: (ΜΠΥ) 60Χ48Χ187. Ντουλάπα με μια πόρτα και ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0092

360,00 € 180,00 €
Διαστάσεις: (ΜΠΥ) 45Χ58Χ187. Ντουλάπα με μια πόρτα και ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0094

380,00 € 190,00 €
Διαστάσεις: (ΜΠΥ) 60Χ58Χ187. Ντουλάπα με μια πόρτα και ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0151

420,00 € 210,00 €
Διαστάσεις: (ΜΠΥ) 80Χ48Χ187. Ντουλάπα με 2 πόρτες και ...

Ντουλάπα
ARD-154348

210,00 €
Διαστάσεις: 82 x 53 x 200cm. Ντουλάπα δίφυλλη ...

Ντουλάπα
ARD-154349

210,00 €
Διαστάσεις: 82 x 53 x 200cm. Ντουλάπα δίφυλλη ...

Ντουλάπα
ARD-154350

210,00 €
Διαστάσεις: 82 x 53 x 200cm. Ντουλάπα δίφυλλη ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0127

220,00 €
Διαστάσεις: 50 x 52 x 222cm. Ντουλάπα ραφιέρα ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0126

220,00 €
Διαστάσεις: 50 x 52 x 222cm. Ντουλάπα ραφιέρα ...

Ντουλάπα
ARD-154303

220,00 €
Διαστάσεις: 50 x 52 x 222cm. Ντουλάπα ραφιέρα ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0063

230,00 €
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 82 x 53 x 200cm. Είναι ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0064

230,00 €
Διαστάσεις: 82 x 53 x 200cm. Είναι μια ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0130

460,00 € 230,00 €
Διαστάσεις: (ΜΒΥ)105Χ 50 Χ 180 Ντουλάπα δίφυλλη με ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0186

460,00 € 230,00 €
Διαστάσεις: 90x50x186cm. Ντουλάπα διφύλλη με 2 εξωτερικά συρτάρια. Διατίθεται ...

Ντουλάπα
ARD-154317

230,00 €
Διαστάσεις: 82 x 53 x 200cm. Είναι μια ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0096

480,00 € 240,00 €
Διαστάσεις: (ΜΠΥ) 80Χ58Χ187 Ντουλάπα με 2 πόρτες και ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0097

480,00 € 240,00 €
Διαστάσεις: (ΜΠΥ) 90Χ48Χ187 Ντουλάπα με 2 πόρτες και ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0165

270,00 €
Διαστάσεις: 52,5x54,5x215,5cm. Ντουλάπα με ένα εξωτερικό συρτάρι και ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0166

270,00 €
Διαστάσεις: 52,5x54,5x215,5cm. Ντουλάπα με ένα εξωτερικό συρτάρι και ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0098

560,00 € 280,00 €
Διαστάσεις: (ΜΠΥ) 90Χ58Χ187. Ντουλάπα με 2 πόρτες και ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0175

290,00 €
Διαστάσεις: 52,5 x 45,5 x 215,5cm. Ντουλάπα βιτρίνα ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0176

290,00 €
Διαστάσεις: 52,5 x 45,5 x 215,5cm. Ντουλάπα βιτρίνα ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0079

310,00 €
Διαστάσεις: 123 x 53 x 200cm. Είναι μια ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0080

310,00 €
Διαστάσεις: 123 x 53 x 200cm. Είναι μια ...

Ντουλάπα
ARD-154318

310,00 €
Διαστάσεις: 123 x 53 x 200cm. Είναι μια ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0099

640,00 € 320,00 €
Διαστάσεις: (ΜΠΥ) 111Χ48Χ187. Ντουλάπα με 3 πόρτες ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0014

330,00 €
Διαστάσεις: 100 x 52 x 222cm. Η ντουλάπα ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0015

330,00 €
Διαστάσεις: 100 x 52 x 222cm. Η ντουλάπα ...

Ντουλάπα
ARD-154304

330,00 €
Διαστάσεις: 100 x 52 x 222cm. Η ντουλάπα ...

Ντουλάπες
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0019

350,00 €
Διαστάσεις: 100 x 52 x 222cm. Είναι δίφυλλη ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0020

350,00 €
Διαστάσεις: 100 x 52 x 222cm. Είναι δίφυλλη ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0024

350,00 €
Διαστάσεις: 75 x 52 x 222cm. Είναι 2φυλλη ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0025

350,00 €
Διαστάσεις: 75 x 52 x 222cm. Είναι 2φυλλη ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0066

350,00 €
Διαστάσεις: 123 x 53 x 200cm. Είναι μια ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0067

350,00 €
Διαστάσεις: 123 x 53 x 200cm. Είναι μια ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0132

680,00 € 350,00 €
Διαστάσεις: 150Χ180Χ60 Ντουλάπα τρίφυλλη με δυο συρτάρια -Διατίθεται ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0164

350,00 €
Διαστάσεις: 105,5 x 54,5 x 215,5cm. Ντουλάπα γωνία ...

Ντουλάπες
ARD-154306

350,00 €
Διαστάσεις: 100 x 52 x 222cm. Είναι δίφυλλη ...

Ντουλάπα
ARD-154312

350,00 €
Διαστάσεις: 75 x 52 x 222cm. Είναι 2φυλλη ...

Ντουλάπα
ARD-154319

350,00 €
Διαστάσεις: 123 x 53 x 200cm. Είναι μια ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0029

360,00 €
Διαστάσεις: 88/52 x 87/52 x 222cm. Οι πόρτες ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0030

360,00 €
Διαστάσεις: 88/52 x 87/52 x 222cm. Οι πόρτες ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0100

720,00 € 360,00 €
Ντουλάπα με 3 πόρτες και 2 συρτάρια. ...

Ντουλάπα
ARD-154315

360,00 €
Διαστάσεις: 88/52 x 87/52 x 222cm. Οι πόρτες ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0163

380,00 €
Διαστάσεις: 105,5 x 54,5 x 215,5cm. Ντουλάπα γωνία ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0070

390,00 €
Διαστάσεις: 123 x 53 x 200cm. Είναι μια ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0129

390,00 €
Διαστάσεις: 123 x 53 x 200cm. Είναι μια ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0131

780,00 € 390,00 €
Διαστάσεις: 200Χ180Χ60 Ντουλάπα 4φυλλη με τέσσερα συρτάρια -Διατίθεται ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0162

390,00 €
Διαστάσεις: 100 x 54,5 x 215,5cm. Ντουλάπα δύο ...

Ντουλάπα
ARD-154320

390,00 €
Διαστάσεις: 123 x 53 x 200cm. Είναι μια ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0161

400,00 €
Διαστάσεις: 100 x 54,5 x 215,5cm. Ντουλάπα δύο ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0154

410,00 €
Διαστάσεις: 118 x 61 x 203εκ. Ντουλάπα συρόμενη ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0155

410,00 €
Διαστάσεις: 118 x 61 x 203εκ. Ντουλάπα συρόμενη ...

Ντουλάπα
ARD-154302

410,00 €
Διαστάσεις: 118 x 61 x 203εκ. Ντουλάπα συρόμενη ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0002

480,00 €
Διαστάσεις: 150 (ΜΗΚΟΣ) x 52 (ΒΑΘΟΣ) x ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0003

480,00 €
Διαστάσεις: 150 (ΜΗΚΟΣ) x 52(ΒΑΘΟΣ) x 222 ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0073

480,00 €
Διαστάσεις: 163 x 53 x 200cm. Είναι μια ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0074

480,00 €
Διαστάσεις: 163 x 53 x 200cm. Είναι μια ...

Ντουλάπα
ARD-154307

480,00 €
Διαστάσεις: 150 (ΜΗΚΟΣ) x 52(ΒΑΘΟΣ) x 222 ...

Ντουλάπα
ARD-154322

480,00 €
Διαστάσεις: 163 x 53 x 200cm. Είναι μια ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0133

980,00 € 490,00 €
Διαστάσεις: 150Χ240Χ60 Τρίφυλλη ντουλάπα με δυο συρτάρια -Διατίθεται ...

Ντουλάπα
ARD-142987

1.020,00 € 510,00 €
Διαστάσεις: 87 x 40 x 192εκ. Ντουλάπα 2φυλλή ...

Ντουλάπα Συρόμενη
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0085

1.040,00 € 520,00 €
Διαστάσεις: (ΜΠΥ) 120Χ60Χ220. Ντουλάπα με δυο συρόμενες πόρτες ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0172

530,00 €
Διαστάσεις: 147 x 54,5 x 215,5cm. Ντουλάπα με ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0076

540,00 €
Διαστάσεις: 163 x 53 x 200cm. Είναι μια ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0077

540,00 €
Διαστάσεις: 163 x 53 x 200cm. Είναι μια ...

Ντουλάπα
ARD-154323

540,00 €
Διαστάσεις: 163 x 53 x 200cm. Είναι μια ...

Ντουλάπα Συρόμενη
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0086

1.120,00 € 560,00 €
Διαστάσεις: (ΜΠΥ) 140Χ60Χ220. Ντουλάπα με δυο συρόμενες πόρτες ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0135

1.120,00 € 560,00 €
Διαστάσεις: (Μ-Β-Υ): 150 Χ 60 Χ 240 Ντουλάπα ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0171

560,00 €
Διαστάσεις: 147 x 54,5 x 215,5cm. Ντουλάπα με ...

Ντουλάπα Συρόμενη
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0087

1.180,00 € 590,00 €
Διαστάσεις: (ΜΠΥ) 180Χ60Χ220. Ντουλάπα με δυο συρόμενες πόρτες ...

Ντουλάπα Συρόμενη
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0088

1.180,00 € 590,00 €
Διαστάσεις: (ΜΠΥ) 120Χ60Χ250. Ντουλάπα με δυο συρόμενες πόρτες ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0134

1.180,00 € 590,00 €
Διαστάσεις:(Μ-Β-Υ): 200 Χ 60 Χ 240 Τετράφυλλη ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0150

1.180,00 € 590,00 €
Διαστάσεις: (ΜΠΥ) 150 Χ 58 Χ 230-260cm. Ντουλάπα ...

Ντουλάπα
ARD-141289

1.220,00 € 610,00 €
Διαστάσεις: Π136 x Β60 x Υ212cm. Ντουλάπα 3φυλλή ...

ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0147

1.280,00 € 640,00 €
Διαστάσεις: (Μ-Β-Υ): 200 Χ 60 Χ 240 Ντουλάπα ...

Ντουλάπα
ARD-142988

1.280,00 € 640,00 €
Διαστάσεις: 125 x 61 x 200εκ. Ντουλάπα δίφυλλη ...

Ντουλάπα
ARD-142989

1.280,00 € 640,00 €
Διαστάσεις: 107 x 55 x 197εκ. Ντουλάπα ρούχων, ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0104

1.300,00 € 650,00 €
Διαστάσεις: (ΜΒΥ) 200Χ62Χ240 cm Τετράφυλλη ντουλάπα με ...

ΝΤΟΥΛΑΠΑ
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0140

1.300,00 € 650,00 €
Διαστάσεις: (ΜΒΥ) 200Χ62Χ240 cm Τετράφυλλη ντουλάπα με ...

Ντουλάπα
ARD-142303

1.300,00 € 650,00 €
Διαστάσεις: 96 x 56 x 196εκ. Ντουλάπα μονόφυλλη ...

Ντουλάπα Συρόμενη
ARD-154292

660,00 €
Διαστάσεις: 149 x 62 x 220cm. Συρόμενη ντουλάπα ...

Ντουλάπα Συρόμενη
ARD-154293

660,00 €
Διαστάσεις: 149 x 62 x 220cm. Συρόμενη ντουλάπα ...

Ντουλάπα Συρόμενη
ARD-154294

660,00 €
Διαστάσεις: 149 x 62 x 220cm. Συρόμενη ντουλάπα ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0149

1.340,00 € 670,00 €
Διαστάσεις: (ΜΠΥ) 200Χ 58 Χ 230-260. Ντουλάπα με ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0103

1.380,00 € 690,00 €
Διαστάσεις: (ΜΠΥ) 200Χ 62 Χ 240 Ντουλάπα με ...

ΝΤΟΥΛΑΠΑ
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0141

1.380,00 € 690,00 €
Διαστάσεις: (ΜΠΥ) 200Χ 62/105 Χ 240 Ντουλάπα με ...

Ντουλάπα
ARD-131915

1.380,00 € 690,00 €
Διαστάσεις: (ΜΒΥ) 200Χ62Χ240 cm Τετράφυλλη ντουλάπα με εξαιρετικά ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0159

700,00 €
Διαστάσεις: 166,5 x 58 x 220cm. Ντουλάπα 3φύλλη ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0174

700,00 €
Διαστάσεις: 194,5 x 54,5 x 215,5cm. Ντουλάπα με ...

Ντουλάπα
ARD-142361

1.400,00 € 700,00 €
Διαστάσεις: 107 x 55 x 197εκ. Ντουλάπα 2φύλλη ...

Ντουλάπα
ARD-142986

1.400,00 € 700,00 €
Διαστάσεις: 96 x 56 x 196εκ. Ντουλάπα μονόφυλλη ...

Ντουλάπα
ARD-141840

1.420,00 € 710,00 €
Διαστάσεις: Π146xΒ61xΥ208εκ. Τρίφυλλη παιδική-εφηβική ντουλάπα σε cream απόχρωση ...

Ντουλάπα Συρόμενη
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0089

1.440,00 € 720,00 €
Διαστάσεις: (ΜΠΥ) 140Χ60Χ250. Ντουλάπα με δυο συρόμενες πόρτες ...

Ντουλάπα 4φυλλη
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0142

1.440,00 € 720,00 €
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 200Χ58Χ230-260. 4ΦΥΛΛΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ, 2 ΣΥΡΤΑΡΙΑ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΤΑΡΙ ...

Ντουλάπα
ARD-142990

1.460,00 € 730,00 €
Διαστάσεις: 122 x 59 x 200εκ. Ντουλάπα ρούχων, ...

Ντουλάπα Συρόμενη
ARD-154295

730,00 €
Διαστάσεις: 200 x 62 x 220cm. Συρόμενη ντουλάπα ...

Ντουλάπα Συρόμενη
ARD-154296

730,00 €
Διαστάσεις: 200 x 62 x 220cm. Συρόμενη ντουλάπα ...

Ντουλάπα Συρόμενη
ARD-154297

730,00 €
Διαστάσεις: 200 x 62 x 220cm. Συρόμενη ντουλάπα ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0173

740,00 €
Διαστάσεις: 194,5 x 54,5 x 215,5cm. Ντουλάπα με ...

Ντουλάπα Συρόμενη
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0090

1.560,00 € 780,00 €
Διαστάσεις: (ΜΠΥ) 180Χ60Χ250. Ντουλάπα με δυο συρόμενες πόρτες ...

Ντουλάπα Συρόμενη
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0108

1.580,00 € 790,00 €
Διαστάσεις: 185(Μ) Χ 62(Β) Χ240(Υ). Εξαιρετικής ποιότητας ντουλάπα ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0136

1.580,00 € 790,00 €
Διαστάσεις: (ΜΠΥ) 125Χ61Χ200 Ντουλάπα δίφυλλη με δυο συρτάρια ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0137

1.580,00 € 790,00 €
Διαστάσεις: (ΜΠΥ) 125Χ61Χ200 Δίφυλλη ντουλάπα με δυο συρτάρια ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0138

1.580,00 € 790,00 €
Διαστάσεις: 125 x 61 x 200cm. Δίφυλλη ντουλάπα.

Ντουλάπα Συρόμενη
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0146

1.580,00 € 790,00 €
Διαστάσεις: 185(Μ) Χ 62(Β) Χ240(Υ). Εξαιρετικής ποιότητας ντουλάπα ...

Ντουλάπα
ARD-131910

1.580,00 € 790,00 €
Διαστάσεις: 185(Μ) Χ 62(Β) Χ240(Υ). Εξαιρετικής ποιότητας ντουλάπα ...

Ντουλάπα Συρόμενη
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0114

830,00 €
Διαστάσεις: 180 x 64 x 222cm. Ντουλάπα με ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0179

830,00 €
Διαστάσεις: 179 x 64 x 221,5cm. Ντουλάπα συρόμενη ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0180

830,00 €
Διαστάσεις: 179 x 64 x 221,5cm. Ντουλάπα συρόμενη ...

Ντουλάπα
ARD-141764

1.700,00 € 850,00 €
Διαστάσεις: Π188xΒ61xΥ209εκ. Τετράφυλλη ντουλάπα σε cream απόχρωση εξαιρετικής ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0148

1.720,00 € 860,00 €
Διαστάσεις: (ΜΠΥ) 250Χ 58 Χ 230-260. Ντουλάπα με ...

Ντουλάπα
ARD-142360

1.720,00 € 860,00 €
Διαστάσεις: 96 x 56 x 196εκ. Ντουλάπα από ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0160

870,00 €
Διαστάσεις: 216x58x220cm. Ντουλάπα 4φύλλη με δύο συρτάρια εξωτερικά, ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0101

1.760,00 € 880,00 €
Διαστάσεις: (ΜΠΥ) 250Χ 58 Χ 230-260. Ντουλάπα με ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0105

1.780,00 € 890,00 €
Διαστάσεις: (ΜΒΥ) 250Χ62Χ240 cm Πεντάφυλλη ντουλάπα με ...

Ντουλάπα
ARD-131907

1.780,00 € 890,00 €
Διαστάσεις: (ΜΒΥ) 250Χ62Χ240 cm Πεντάφυλλη ντουλάπα με εξαιρετικά ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0168

900,00 €
Διαστάσεις: 228,6 x 64 x 221cm. Ντουλάπα συρόμενη ...

Ντουλάπα
ARD-142362

1.800,00 € 900,00 €
Διαστάσεις: 125 x 61 x 200εκ. Ντουλάπα 2φύλλη ...

Ντουλάπα Συρόμενη
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0121

910,00 €
Διαστάσεις: 180 x 64 x 220cm. Ντουλάπα με ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0167

940,00 €
Διαστάσεις: 228,6 x 64 x 221cm. Ντουλάπα συρόμενη ...

Ντουλάπα
ARD-142363

1.880,00 € 940,00 €
Διαστάσεις: 125 x 61 x 200εκ. Ντουλάπα 2φυλλή ...

Ντουλάπα Συρόμενη
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0115

950,00 €
Διαστάσεις: 180 x 64 x 222cm. Ντουλάπα με ...

Ντουλάπα
ARD-142364

1.960,00 € 980,00 €
Διαστάσεις: 158 x 56 x 197εκ. Ντουλάπα 3φυλλή ...

Ντουλάπα Συρόμενη
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0120

1.030,00 €
Διαστάσεις: 180 x 64 x 220cm. Ντουλάπα με ...

Ντουλάπα Συρόμενη
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0112

1.070,00 €
Διαστάσεις: 230 x 64 x 221cm. Ντουλάπα με ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0170

1.070,00 €
Διαστάσεις: 269 x 64 x 222cm. Ντουλάπα συρόμενη ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0181

1.070,00 €
Διαστάσεις: 229 x 64 x 221,5cm. Ντουλάπα συρόμενη ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0182

1.070,00 €
Διαστάσεις: 229 x 64 x 221,5cm. Ντουλάπα συρόμενη ...

Ντουλάπα Συρόμενη
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0106

2.180,00 € 1.090,00 €
Διαστάσεις: (ΜΒΥ) 203Χ62Χ240 Τετράφυλλη ντουλάπα συρόμενη για εξοικονόμηση ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0169

1.120,00 €
Διαστάσεις: 269 x 64 x 222cm. Ντουλάπα συρόμενη ...

Ντουλάπα Συρόμενη
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0118

1.150,00 €
Διαστάσεις: 230 x 64 x 220cm. Ντουλάπα με ...

Ντουλάπα Συρόμενη
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0110

1.200,00 €
Διαστάσεις: 270 x 64 x 221cm. Ντουλάπα με ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0183

1.200,00 €
Διαστάσεις: 269 x 64 x 221,5cm. Ντουλάπα συρόμενη ...

Ντουλάπα
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0184

1.200,00 €
Διαστάσεις: 269x64x221,5cm. Ντουλάπα συρόμενη με δύο μπάρες για ...

Ντουλάπα Συρόμενη
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0113

1.220,00 €
Διαστάσεις: 230 x 64 x 220cm. Ντουλάπα ...

Ντουλάπα Συρόμενη
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0117

1.280,00 €
Διαστάσεις: 270 x 64 x 220cm. Ντουλάπα με ...

Ντουλάπα
ARD-142304

2.560,00 € 1.280,00 €
Διαστάσεις: 180 x 67 x 225εκ. Ντουλάπα με ...

Ντουλάπα Συρόμενη
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0119

1.300,00 €
Διαστάσεις: 230 x 64 x 220cm. Ντουλάπα με ...

ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0139

2.700,00 € 1.350,00 €
Διαστάσεις: 182Χ63Χ275 Εξαιρετικής ποιότητας ντουλάπα με συρόμενες πόρτες ...

Ντουλάπα
ARD-142246

2.700,00 € 1.350,00 €
Διαστάσεις: 180 x 67 x 225εκ. Ντουλάπα 2φυλλή ...

Ντουλάπα Συρόμενη
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0111

1.360,00 €
Διαστάσεις: 270 x 64 x 221cm. Ντουλάπα με ...

Ντουλάπα Συρόμενη
ΝΤΟΥΛΑΠΑ-0116

1.440,00 €
Διαστάσεις: 270 x 64 x 220cm. Ντουλάπα με ...

Ντουλάπα
ARD-142377

3.940,00 € 1.970,00 €
Διαστάσεις: 185 x 62 x 220εκ. Ντουλάπα 3φυλλή ...

copyright 2023 - arxontidis-design.gr | powered webApplications